VARNING Mycket hårda vindbyar / Stormbyar

VARNING Mycket hårda vindbyar / Stormbyar

Under Måndagen passerar ett kraftigt lågtryck som kan ge vindbyar över 21m/s eller över 25 m/s vilket är stormstyrka.

Över östra Norrland , Svealand och mellersta/ norra delen av Götaland mycket hårda vindbyar.

Det är ännu osäkert om det blir mycket hårda vindbyar över södra Götaland och Kalmar län. Därför utfärdar vi endast ett riskutfärdande för södra Götaland.


Stormbyar
Risk för stormbyar: nordvästra Götaland samt precis öster om Vättern, Även sydvästra och mellersta Svealand kan få stormbyar. Allra mest kommer det att blåsa vid bohuskusten.

RISK för träd över vägar och lokala strömavbrott.


Rekordvärme?
Mycket varm luft pumpas upp över landet och det kan bli över 15 grader speciellt vid västkusten
Bra att ha hemma i händelse av elavbrott:🔌

Ficklampa och extrabatterier så att du kan se i mörkret🔌
Stearin-/värmeljus och tändstickor/tändare🔌
En batteridriven radio så att du via Radio P4 kan få information om elavbrottet🔌

Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonenEtt campingkök eller matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp🔌
Våtservetter att tvätta dig med ifall vattenförsörjningen slutar fungera samt soppåsar att trä över toalettstolen om det inte går att spola🔌
Några PET-flaskor med infruset vatten i frysen så att du kan ta fram och tina dessa om du behöver dricksvatten eller vatten för matlagning
🔌Sovsäck och filtar
🔌Reservkamin och bränsle
Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation. Här hittar du information om vad du bör tänka på vid större strömavbrott. Elavbrott kan uppstå när det exempelvis stormar eller faller stora mängder snö. Starka vindar som fäller träd eller blåser ner stora grenar över elledningarna kan också orsaka strömavbrott.🧰
Kontrollera om någon säkring eller jordfelsbrytare har löst ut i ditt proppskåp. Om omgivningen inte heller har el beror detta på ett större elavbrott. Kontakta då din elleverantör. Här hittar du länkar till elnätsföretagens driftinformation.Tänk på att aldrig själv försöka koppla in eller utföra elrelaterade jobb för att få strömmen åter.🧰

Lyssna på Sveriges Radio P4. Vid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp. Sveriges Radio P4Det är bra att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio och extra batterier till hands. Du kan också lyssna på bilradion. (Tänk dock på att inte köra slut på bilbatteriet, kan vara bra att passa på att lyssna på radion när man kör). Frekvenstabeller för Sveriges Radio

🧰Ha ficklampor och reservbatterier hemma och lättilgängliga.Det är bra att ha nödladdare till mobiler, surfplattor och andra enheter (powerbank).

🧰Stearinljus och värmeljus ger värme, men se upp med brandfaran och tänk på ventilationen. Det finns också värmekuddar som kan ge värme i ett par timmar (finns i fritidsbutiker).Vid längre elavbrott bör du tappa upp vatten i flaskor, kastruller och andra behållare eftersom vattnet kan sluta rinna i kranen.

🧰Värmen kan försvinna i din bostad om du använder elburen värme eller fjärrvärme. Avdela ett rum där familjen vistas så bevarar ni värmen längre.Om många hushåll har hög elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elnätet för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli avbrott igen. Dra därför inte på all el och värme på en gång.

🧰Ta reda på var närmaste brandstation finns. Elavbrott kan leda till teleavbrott och svårigheter att nå 112. På brandstationen kan du få hjälp att larma. Energimyndighetens broschyr: Elavbrott vad gör jag nu?

Orsaker till elavbrottElavbrott är vanliga och kan inträffa året om.
De flesta elavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.Tekniska felElavbrott kan orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk. Vid sträng kyla kan elnätet bli för högt belastat. Då finns det risk för att säkringar i kabelskåp och nätstationer går, vilket leder till elavbrott.

Effektbrist innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Stora delar av det svenska elsystemet kan vid extrema fall kopplas ner.

Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.Medveten handlingTerrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.Informationen kommer från Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Kraftringen energi, Tekniska verken och Energiföretagen Sverige

TH

Related Posts

Kommentera

Läs också x

%d bloggare gillar detta: