FAKTA Isläggning på #VÄTTERN

FAKTA Isläggning på #VÄTTERN

Om isen lägger sig på Storvättern sker det ofta i första halvan av februari. Tidigaste noteringen i modern tid är från 1963 då sjön lade sig den 11 januari. Äldre fiskare vid sjön säger att om sjön inte lagt sig den 20 februari så lägger den sig inte den vintern överhuvudtaget.

Isläggningen börjar med att sjön ryker under köldperioder. Det är de enorma värmemängder som är lagrade i sjön och som gör att den ryker. I folkmun sägs det att sjön skall ryka fem eller sju gånger innan den lägger sig för gott. Det stämmer dåligt.

För att isläggning skall ske krävs kallt och helt vindstilla väder. Ofta blåser isen upp innan den hunnit bli tillräckligt tjock för åkning. Då packas isen i vikar och sjön börjar ryka igen. Det krävs en längre period av kyla och svaga vindar för att isen skall bli tjock nog för åkning och för att inte blåsa upp igen. Vid två tillfällen på 80-talet föregicks isläggningen av nordlig kuling i flera dagar. Därefter mojnade vinden och det blev snabb isläggning över hela sjön.

Norra Vätterns skärgård lägger sig varje år i stadium 5. Storvättern lägger sig i stadium 8 och 9, dvs. inte alla år. Talesättet brukar säga att sjön lägger sig vart sjätte eller sjunde år. Mellan åren 1970 och 1996 har sjön dock legat 10 gånger i sin helhet, vilket innebär att den i modern tid lagt sig vart tredje år. Tabellen ser ut som följer mellan åren 1970 och 1996.


Jämför man dessa data med vädret under åren kan intressanta saker utläsas. Den långa tid som behövs för att kyla ner sjön kräver att temperaturen från augusti till november helst inte skall vara varmare än normalt. Exempelvis bjöd säsongen 1978/79 på höga temperaturer (dvs. högre än normalt) i oktober och november medan både december och januari var kalla. Detta gjorde att sjön endast lade sig i norra delen. Säsongen 1976/77, å andra sidan, bjöd på medeltemperaturer från augusti till december. Januari var varm men februari kall. Det blev en fin säsong med is över hela sjön. Säsongen 1984/85 kompenserades dock en varm period från oktober till december av extrem kyla under januari och februari. Det blev ett stort isår. Samma sak upprepades 1995/96 då en varm sommar och höst avlöstes av kallt väder från december till mars. 1993/94 lade sig stora delar av sjön, men den var inte tillräckligt nedkyld (tvångsfrusen) och isen gick upp efter ett par veckor.

1923    02-21              03-31       38
1924    02-09              05-05       85
1925    isfri
1926    isfri
1927    isfri
1928    02-27             03-13        15
1929    02-06             04-10        63
1930    isfri
1931    03-13             04-23        42
1932    isfri
1933    isfri
1934    isfri
1935    isfri
1936    isfri
1937    isfri
1938    isfri
1939    isfri
1940    01-31            04-30        89
1941    01-21            05-01        97
1942    01-22            05-03      101
1943    isfri
1944    isfri
1945    isfri
1946    02-27           03-22        23
1947    02-07           04-17        69
1948    isfri
1949    isfri
1950    isfri
1951    isfri
1952    isfri
1953    02-09          02-25        14
1954    02-21          03-25        32
1955    02-22          04-03        40
1956    02-05          04-29        83
1957    isfri
1958    02-22          04-27        64
1959    isfri
1960    isfri
1961    isfri
1962    isfri
1963    01-28          04-25        87
1964    isfri 
1965    isfri
1966    01-19          04-09        80
1967    isfri
1968    02-21          03-17        24
1969    03-02          04-10        39
1970    01-19          04-26        95
1971    isfri
1972    isfri
1973    isfri
1974    isfri
1975    isfri
1976    isfri
1977    isfri
1978    isfri
1979    01-23          04-17        84
1980    02-05          04-18        72
1981    isfri
1982    01-18          03-20        61
1983    isfri
1984    isfri
1985    02-09          04-24        74
1986    02-09          03-27        36
1987    01-17          04-22        95
1988    isfri
1989    isfri
1990    isfri
1991    isfri
1992    isfri
1993    isfri
1994    02-13          03-11        26
1995    isfri
1996    02-09          04-11        61
1997    isfri
1998    isfri
1999    isfri
2000    isfri
2001    isfri
2002    isfri
2003    delvis    02-19 – 02-22
      överfrusen 02-26 – 03-06  11
2004    isfri
2005    isfri
2006    delvis   03-05 – 03-30  
      överfrusen                      25
2007    isfri
2008    isfri
2009    isfri
2010    02-22          03-23        29
2011    02-15          03-11        24
2012    isfri
2013    isfri
2014    isfri
2015    isfri
2016    isfri
2017    isfri
2018    isfri

TH

Related Posts

Kommentera

Läs också x

%d bloggare gillar detta: