Extrem Brandrisk

Extrem Brandrisk

Torkan fortsätter och kommer förvärras nästa vecka.
Det är mycket stor till extrem brandrisk på många håll i Götaland och Svealand.


Brandriskkarta Fredag

Brandriskkarta Fredag

Skogsbrandriskkarta HBV anger vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för skogsbrandsfaran. Graden av uttorkning i marken påverkar vegetationens vattentillgång och vatteninnehåll och har därmed stor betydelse för antändningsrisken i skogsmark.

Så fungerar kartan

Markförhållandena beskrivs på kartan med sex olika markfuktighetsindex, där röd (5E – Extremt stor brandrisk, ljusröd (5) och orange (4) färg representerar torra förhållanden då antändningsrisken är stor. Indexen 5E och 5 förekommer i samband med långvarig torka, då det är mycket torrt även i djupare markskikt. Eftersom vegetationen då är uttorkad, kan antändning under dessa förhållanden ofta leda till att en svår brand utvecklas.

Brandrisk Onsdag 17 Juni

Håll koll på brandrisk och eldningsförbud

En liten gnista kan leda till en stor skogsbrand. Läs mer om vad du bör tänka på innan du eldar och grillar i skog och mark.

Gul skylt mitt i skogen där det står Eldningsförbud. I bakgrunden syns ett tält.

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen oavsett om du använder campingkök, bärbar grill eller eldplats. Under sommaren när det är torrt ute är det extra viktigt att tänka på brandrisken. Tänk på att det kan vara straffbart att orsaka en brand.

Följande saker bör du tänka på innan du eldar eller grillar i naturen:

1. Elda aldrig om det råder eldningsförbud

Under torra perioder sommartid kan det utfärdas eldningsförbud i ett visst område. Vanligtvis innebär det att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Förbudet utfärdas av kommunen eller länsstyrelsen och informationen ska då finnas på deras webbplatser. Är du osäker på om det råder förbud eller vilka regler som gäller ska du kontakta kommunens räddningstjänst. Kom ihåg att du har ett eget ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud. Att bryta mot ett eldningsförbud kan ge böter.

 Information om eldningsförbud från Din Säkerhet:s webbplats.

2. Ta reda på brandrisken

Även om det inte utfärdats något eldningsförbud kan det råda hög brandrisk vilket innebär att du bör vara extra försiktig med att elda i skog och mark.
Är du det minsta osäker på brandrisken ska du kontakta din lokala räddningstjänst för mer information. 

3. Elda på en säker plats

Om det inte råder eldningsförbud och du tänker göra upp en eld i naturen finns det några saker du bör tänka på:

  • Välj en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart material som träd, buskar eller gräs. Underlaget bör helst vara grus eller sandmark.
  • Gränsa av eldstaden så att den hålls liten. Lägg stenare eller jord runt härden.
  • Ska du laga mat är oftast fältkök säkrare än öppen eld.
  • Elda inte om det blåser kraftigt. Då kan gnistor flyga iväg och sprida elden.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med om den skulle sprida sig.
  • Släck elden ordentligt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills det inte är någon glöd kvar och vattna rikligt både på resterna av elden och runtomkring. 

4. Om elden sprider sig – ring alltid 112

Om du eldar i naturen och elden sprider sig ska du först larma 112. Försök därefter hejda elden i vindriktningen. Man kan använda ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom 1 meter i toppen. Sopa in brinnande material mot elden och tryck samtidigt ruskan mot marken för att kväva elden. Det bästa är om ruskorna kan blötas.  

Källa: MSB

TH

Related Posts

Kommentera

Läs också x

%d bloggare gillar detta: