Bra kvalité i Finlands badvatten

Bra kvalité i Finlands badvatten

Det är alltså tryggt att plaska runt i vattnet vid allmänna badstränder i Finland. Enligt EU-rapporten är vattnet vid över nio av tio (92 procent) badstränder i Finland av utmärkt eller bra kvalitet. Över 84 procent av badvattnet i EU
 som undersökts, är av utmärkt kvalitet. I fem länder (Cypern, Österrike, Malta, Grekland och Kroatien) är vattenkvaliteten utmärkt vid 95 procent eller fler av stränderna. I Finland är vattenkvaliteten utmärkt vid 86,4 procent av badstränderna.

Åtta stränder, cirka 8 procent, klassades i den lägsta godkända kvalitetskategorin ”nöjaktig” i Finland. Vattenkvaliteten vid endast två badstränder i Finland (0,7 procent av alla stränder) klassades som dålig. De badstränderna är Moisios badstrand i Lojo och Otanlahti i Raumo.

Sommaren 2019 fanns sammanlagt 301 allmänna badstränder i Finland, varav 224 låg vid vattendrag inne i landet och 77 vid kusten.

96 procent av allt badvatten inne i landet, det vill säga vattnet i sjöar och åar, klassades som utmärkt eller bra. 80 procent av badvattnet vid kustområdena klassades som bra eller utmärkt.

Gränserna för hur stor bakteriemängd som är tillåten i badvattnet är striktare när det gäller havsvattnet vid kustområdena. Det beror på att bakterier klarar sig sämre i salt vatten och på så sätt tyder en mindre bakteriemängd redan på att vattnet är förorenat.

Samma gränsvärden används ändå för havsvattnet i hela Europa, så i Östersjön och i Medelhavet undersöks bakteriemängderna enligt samma kriterier även om haven inte är lika salta.

– I Finland är badvattnet vid kusten av låg salthalt och stränderna är ofta grunda, vilket kan göra att vattnet inte byts lika snabbt och det kan synas i badvattnets kvalitet

Källa: Yle, THL

TH

Related Posts

Kommentera

Läs också x

%d bloggare gillar detta: